باز باران بارید.......خیس شد خاطره ها

هرآنچه از دل برآید بر دل نشیند.....

شعری از حافظ:


اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

                                                    

                                     به خال هندویش بخشم سمرقندو خارا را


گروسی(انتقاد از حافظ):     


اگر آن کرد گروسی به دست آرد دل ما را

                                                   

                                       بدو بخشم تن و جان و سر و پا را


جوانمردی به آن باشد که ملک خویشتن بخشی


                                       نه چون حافظ که میبخشدسمرقندوبخارا را


و جواب زیبای دکتر انوشه:


اگر آن مه رخ تهران به دست آرد دل ما را


                                        به لبخندترش بخشم تمام روح و معنا را


تن و جان و سر و پا را به خاک گور می بخشند


                                      نه بر آن مه لقای ما که شور افکنده دنیا را

[ دوشنبه 18 آذر 1392 ] [ 17:12 ] [ sajede ]

[ 0 نظر ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه